Måla om ditt plåttak

Måla om ditt plåttak

Är ditt yttertak gjort av plåt? Är det ett par år gammalt? Då kan det vara dags att måla om det. Ofta tar det ett tag för plåten att rosta men om det inte underhålls på rätt sätt kan det börja läcka vid svagare punkter. På våren vid torr luft är det bra att måla om plåttaket samt se över om något behöver repareras.

Ta det säkra före det osäkra

Om du ska måla om ditt tak eller göra en takrenovering bör du alltid ha säkerhetslina med en passande sele. Det är lätt att tappa balansen och om du känner dig osäker kan ett plåtslageri ofta hjälpa till med rätt skyddsutrustning eller skicka ut en person som arbetar tillsammans med dig. Skyddsskor, och kläder som inte hänger och slänger är bra. Skorna bör också ha en halksäker sula och spiktrampsskydd. Detta minskar risken för att du ska skadas på taket. Du bör heller aldrig arbeta ensam. Se till att vara minst två. Då kan en av er till exempel hålla koll på säkerhetslinan med mera under arbetet. Samtidigt att ta det säkra före det osäkra är att hyra in en takfirma som kan plåttak stockholm!

Viktiga förberedelser

När du ska måla ditt plåttak finns det en del du behöver tänka på. För det första måste du borsta bort skräp, lös smuts och annat med en borste. Samtidigt upptäcks också eventuella rostangrepp som måste åtgärdas. Om det sitter fast smuts vid kanter och falsar används en stålspackel för att få ort detta. All synlig rost ska sedan skrapas och borstas bort. Samtidigt tar man också bort bubblor i den tidigare färgen. Allra bäst resultat fås med en slipmaskin.

Det är sedan dags att tvätta taket. Använd ett bra avfettningsmedel. Ofta är en högtryckspruta mest effektiv men annars fungerar svampar och hink bra. Tänk på att taket blir halt. När taket torkat kan slipade partier målas med en rostskyddande färg. Om plåten är fabriksmålad grundas den med speciell färg. För att måla hörn används lämpligen en mindre rund pensel. Den fungerar också för hörn, falsar med mera. När mindre partier är målade kan en roller med förlängningsskaft användas för resten av taket.

Takmålning förlänger takets livslängd

Det kan ofta vara klokt att be om hjälp om du ska måla om ditt plåttak. Det kommer ständigt nya arbetsmetoder, rekommendationer, regler samt bestämmelser för vilka material och färger som ska användas. Mycket av arbetet kan du dock göra själv så länge du har rätt utrustning. Det är viktigt att du ser till att måla om ditt tak och underhålla det med jämna mellanrum. Detta kan förlänga ditt taks livslängd och dessutom blir huset rejält mycket vackrare att titta på.